Music and War: Survival, Rebirth and Resilience in Artsakh

In the face of war and turmoil, music has remained one of Artsakh’s most cherished aspects of their culture. Tradition and new influences are what keep the music alive.

Infinite Hope: Artsakh Vignettes

Gayane Ghazaryan pieces together the stories, struggles and dreams of the people of Artsakh through a series of vignettes.

Football for the Forgotten States: Artsakh Prepares for the ‘Other European Cup’

For many, it might seem that Artsakh, an unrecognized state, is an unlikely place to hold an international football tournament. But that is exactly what will happen starting June 1, when Artsakh hosts the 2019 European Football Cup of the Confederation of Independent Football Associations.

1 2 3 4 5 6 8

From EVN Youth Report  

Destination Hadrut: Arman in Uniform

A personal essay by Gayane Ghazaryan about a trip to Artsakh to see her brother for the first time after he left for his mandatory service in the army. A day her family had always known would come but was never fully ready for. Գայանե Ղազարյանը գրում է իր նորակոչիկ եղբորը առաջին անգամ Արցախում տեսակցության գնալու իր փորձառության մասին։ Մի օր, որին նրանք սպասել են, բայց այդպես էլ պատրաստ չեն եղել։


All rights reserved by EVN Report