Heart First

In this poignant essay, Lalai Manjikian writes about the frantic rhythm of managing a career and motherhood. The transition to motherhood, she writes, is not necessarily easy and nor is it the aestheticized perfect pastel images on social media. It is messy, painful, and exhausting, yet, interspersed with pockets of unimaginable heart-expanding joy.

ԽԱՎԱՐՈՒՄ

Քանի դեռ հանրությունն հնարավորություն չունի ֆիզիկապես գնալ եւ տեսնել Թումանյանի տուն-թանգարանի ԽԱՎԱՐՈՒՄ ցուցահանդեսը, ներկայացնում ենք ցուցադրության թվայնացված տարբերակը հիմնվելով Թումանյանի տուն-թանգարանի տնօրեն Նարինե Թուխիկյանի EVN Report-ին տրամադրած նյութերի վրա:

Could Armenians Remain a Global Nation with a Broken Homeland?

Even as “Global Armenians” seem to be thriving around the world, they don’t appear to be thriving in the Republic of Armenia. Global Armenians, like the ocean-crisscrossing Armenian merchants of the 16th-18th centuries, contributed to vibrant Armenian communities around the globe, “preserving a nation is not the same as preserving a community,” writes Dr. Hratch Tchilingirian.

1 2 3 4 5 6 12

 

Exhibition Dedicated to the Victims of Soviet Tyranny 


All rights reserved by EVN Report
Developed by Gugas Team