Suren Manukyan

Suren Manukyan is Deputy Director of the Armenian Genocide Museum & Institute, Head of Department of Genocide Studies at Yerevan State University and adjunct lecturer at American University of Armenia. He is member of International Association of Genocide Scholars (IAGS) Resolutions’ committee and Advisory Board and also a book-review editor of International Journal of Armenian Genocide Studies. He was Visiting Fulbright Scholar at Center for the Study of Genocide and Human Rights at Rutgers University of New Jersey, USA. (2012-2013).

Articles by Suren Manukyan

Waiting For the Opposition

Following the Velvet Revolution and the ensuing political instability, it seems residents in Armenia will be heading to the polls in snap parliamentary elections in December. The issue of the formation of a constructive political opposition has been part of the public discourse over the past several months.

Youth in Power: The Fourth Wave of Armenia’s Political Elite

The traditional cautionary question is often heard in Armenia: “How is it possible, in this state of war, to entrust governance to inexperienced people?” Suren Manukyan looks at the question of youth over the four waves of Armenia’s political elite starting from the Karabakh Movement.

Սաքրալ գիտելիքի վախճանը եւ Օքքամի սայրը

Իշխանությունում կամ նրա կողքին գտնվող քաղաքական գործիչները, ԶԼՄ-ների ղեկավարները եւ կարծիք ձեւավորողները ստեղծել էին մի զուգահեռ, վիրտուալ իրականություն ու համոզել դրանում բարձրագույն ղեկավարությանը եւ իշխանությունները դրա հետեւում չտեսան պարզն ու իրականը՝ մարդիկ արդեն չափազանց հոգնել են ապաշնորհ, ամբարտավան, նույնիսկ բազմաթիվ ձախողումների պայմաններում ինքն իրեն վերարտադրող իշխանությունից:

1 2

EVN Report discusses the election campaign and the process of the vote on Election Day in a series of Facebook Live interviews. 

Interviews dedicated to the 30th Anniversary of the Karabakh Movement 

 Portraits of Memory - Aram Manukyan  

 Portraits of Memory - Harutyun Marutyan 

Portraits of Memory: Gyumri

 

This year marks not only the 30th anniversary of the earthquake, but also the 30th anniversary of the start of the Karabakh Movement. Before the Velvet Revolution, EVN Report traveled to Gyumri to talk to the people there about their memories, concerns and dreams for the future. These are the voices of the participants of the 1988 Movement from Gyumri.

 

 

 

Introspective Armenia: Portraits of Memory

Dedicated to the 30th Anniversary of the Karabakh Movement

 

The 1988 Karabakh Movement brought about a period of intense and sweeping changes and the people of Armenia were leading the charge. 

 

 

Ինտրոսպեկտիվ Հայաստան. Հիշողության դիմանկարներ

Նվիրվում է Ղարաբաղյան շարժման 30-ամյակին

1988-ին սկասած Ղարաբաղյան Շարժումը ինտենսիվ և վիթխարի փոփոխությունների ժամանակաշրջան էր, որն առաջնորդում էր հայ ժողովուրդը: 

 

When we launched EVN Report on March 16, 2017 in Yerevan, our mission was to be the first reader-supported Armenian publication. But we had to prove to you, our reader, what we were made of. So, for the past year we have written extensively and critically about issues impacting our lives in Armenia and the Diaspora. Our goal was to elevate the conversation, to bring meaning and context to our own unique digital town square. We have also been a platform where the world can take a peek inside our complexities, hardships, accomplishments and victories. If you read something that meant something on EVN Report, then we are asking you to support us so that we maintain our independence and are accountable to you.

Please visit our Support Us page to learn more:https://www.evnreport.com/donate


All rights reserved by EVN Report
Developed by Gugas Team