Suren Manukyan

Suren Manukyan is Deputy Director of the Armenian Genocide Museum & Institute, Head of Department of Genocide Studies at Yerevan State University and adjunct lecturer at American University of Armenia. He is member of International Association of Genocide Scholars (IAGS) Resolutions’ committee and Advisory Board and also a book-review editor of International Journal of Armenian Genocide Studies. He was Visiting Fulbright Scholar at Center for the Study of Genocide and Human Rights at Rutgers University of New Jersey, USA. (2012-2013).

Articles by Suren Manukyan

Youth in Power: The Fourth Wave of Armenia’s Political Elite

The traditional cautionary question is often heard in Armenia: “How is it possible, in this state of war, to entrust governance to inexperienced people?” Suren Manukyan looks at the question of youth over the four waves of Armenia’s political elite starting from the Karabakh Movement.

Sacral Knowledge and Occam's Razor

Suren Manukyan writes that those inside or standing beside the regime had created an alternate, false reality and not only convincingly persuaded the highest authorities of this, but also tried to convince the citizens of Armenia to believe that deception.

Սաքրալ գիտելիքի վախճանը եւ Օքքամի սայրը

Իշխանությունում կամ նրա կողքին գտնվող քաղաքական գործիչները, ԶԼՄ-ների ղեկավարները եւ կարծիք ձեւավորողները ստեղծել էին մի զուգահեռ, վիրտուալ իրականություն ու համոզել դրանում բարձրագույն ղեկավարությանը եւ իշխանությունները դրա հետեւում չտեսան պարզն ու իրականը՝ մարդիկ արդեն չափազանց հոգնել են ապաշնորհ, ամբարտավան, նույնիսկ բազմաթիվ ձախողումների պայմաններում ինքն իրեն վերարտադրող իշխանությունից:

 Portraits of Memory - Aram Manukyan  

 Portraits of Memory - Harutyun Marutyan 

 

 

 • Introspective Armenia: Portraits of Memory

 • Dedicated to the 30th Anniversary of the Karabakh Movement
 • The 1988 Karabakh Movement brought about a period of intense and sweeping changes and the people of Armenia were leading the charge. 

 

 • Ինտրոսպեկտիվ Հայաստան. Հիշողության դիմանկարներ

 • Նվիրվում է Ղարաբաղյան շարժման 30-ամյակին
 • 1988-ին սկասած Ղարաբաղյան Շարժումը ինտենսիվ և վիթխարի փոփոխությունների ժամանակաշրջան էր, որն առաջնորդում էր հայ ժողովուրդը: 

 

 • Introspective Armenia: Independence Generation 

 • In 2018, a new movement swept across Armenia - the Velvet Revolution. These are the impression and thoughts of the independence generation.  

 • Ինտրոսպեկտիվ Հայաստան. Անկախության սերունդ

 • 2018-ին, մի նոր շարժում ծավալվեց Հայաստանով մեկ ՝ թավշյա հեղափոխությունը: Ներկայացնում ենք անկախության սերնդի հիշողություններն ու մտորումները:  
 • When we launched EVN Report on March 16, 2017 in Yerevan, our mission was to be the first reader-supported Armenian publication. But we had to prove to you, our reader, what we were made of. So, for the past year we have written extensively and critically about issues impacting our lives in Armenia and the Diaspora. Our goal was to elevate the conversation, to bring meaning and context to our own unique digital town square. We have also been a platform where the world can take a peek inside our complexities, hardships, accomplishments and victories. If you read something that meant something on EVN Report, then we are asking you to support us so that we maintain our independence and are accountable to you.

 • Please visit our Support Us page to learn more:https://www.evnreport.com/donate


All rights reserved by EVN Report
Developed by Gugas Team