Suren Manukyan

Suren Manukyan, Ph.D. is the Chair of the Department of Genocide Studies at Yerevan State University, Visiting lecturer at the American University of Armenia, and Head of the Department of Comparative Genocide Studies at the Armenian Genocide Museum-Institute.

He is member of International Association of Genocide Scholars (IAGS) Resolutions’ committee and Advisory Board and also a book-review editor of International Journal of Armenian Genocide Studies. He was Visiting Fulbright Scholar at Center for the Study of Genocide and Human Rights at Rutgers University of New Jersey, USA. (2012-2013).

Articles by Suren Manukyan

Աշխարհը երբեք այլևս նույնը չի լինի

Խոշոր համավարակները միշտ էլ կտրուկ փոխել են հասարակությունները: Նրանք երբեմն ավելի մեծ հետք են թողել մարդկության զարգացման վրա, քան համաշխարհային պատերազմները, դիվանագիտությունը կամ աշխարհագրական հայտնագործությունները: COVID-19-ի նման մասշտաբային, ամբողջ մոլորակը համակած համավարակը անշուշտ հետևանքներ է ունենալու: Դրա մասին է վկայում մարդկության ողջ պատմությունը:

The World Will Never Be the Same Again

Historian Suren Manukyan traces the impact that global pandemics have had on the course of human history.

A Beautiful Crime: Soghomon Tehlirian and the Birth of the Concept of Genocide

A survivor of the 1915 Armenian Genocide, Soghomon Tehlirian assassinates Talaat Pasha, the mastermind behind the attempted annihilation of the Armenian nation in Berlin on March 15, 1921. Historian Suren Manukyan examines the repercussions and consequences of that act of revenge.

1 2 3


All rights reserved by EVN Report