Sona Martirosyan

Sona Martirosyan received her Masters Degree in journalism at Yerevan State University. She continued her education at the Yerevan School of Political Studies supported by the Council of Europe. For five years she worked as a correspondent for several local and international news outlets. For the past nine years she worked as the director of the news website Aysor.am. Sona has carried out projects in media literacy, protection of ethnic, religious and sexual minorities’ rights, women’s involvement in peacemaking processes and identity based discrimination. Currently, she is the head of Public Relations at the Ministry of Labor and Social Affairs of Armenia.


 

Articles by Sona Martirosyan

Կորսված կյանքերի հետքով. Նորածին երեխաների ապօրինի վաճառքի դեպքերը հանգուցալուծում են ստանում

Հայաստանում թյուրընկալում կա առ այն, որ մենք երեխա սիրող, երեխայակենտրոն հասարակություն ենք: Այն մասին, որ Հայաստանում միայն 2016-2018 թվականներին 30 երեխաների ապօրինի որդեգրման կամ, այլ կերպ ասված, երեխաների վաճառքի դեպքեր են տեղի ունեցել, հայտնի դարձավ միայն 2019 թ.-ի նոյեմբերի 14-ին: Այժմ երբ դեպքերը բացահայտվում են, արդյո՞ք պատրաստ ենք իրական պատկերն տեսնել եւ ընկալել:

Պարտադրված հայրենիք. Արտաքսված զավակների վերադարձը

Սոնա Մարտիրոսյանը գրում է ԵՄ մի շարք երկրներից հայրենիք վտարված հայ ընտանիքների անձնական պայքարի մասին :

In Search of Lost Lives: Resolving Cases of the Illegal Adoption of Newborns

The illegal adoption of newborns in Armenia has always been talked about behind closed doors. These cases are now being revealed as state bodies and law enforcement agencies crack down on those involved in the trafficking of children. Many believe it is only the tip of the iceberg.

1 2 3 4


All rights reserved by EVN Report