Rafik Santrosyan

Rafik Santrosyan, a native of Armenia, completed his PhD in Linguistics at YSLU at the age of 25. He has served as a visiting professor and a research fellow at Duke University, USA, and City College, International Faculty of the University of Sheffield, Greece. His upcoming research projects will be conducted at the University of Paris 8, France, and University of Padova, Italy. Santrosyan's research and teaching interests are in the areas of semantics, language interpreting, and gender linguistics. 

Articles by Rafik Santrosyan

Not What But Why: The Nature of Patriarchy

Gender discrimination is a deeply cultural problem, Rafik Santrosyan writes. The incident last month in Yerevan City Hall where a group of men beat a woman councilor highlight how patriarchal relations, toxic masculinity and internalized misogyny have influenced the public discourse.

Ոչ թե ինչ, այլ ինչու․ նահապետականության բնորոշիչները

Կոյուղաջրից մինչև կապույտ մազեր․․․Ի՞նչ է տեղի ունենում, երբ կինը չի համապատասխանում կամ չի համակերպվում իրենից ակնկալված իրականությանը: Ինչո՞ւ է նրա անհատականությունը վերածվում անհանդուրժելի սպառնալիքի: Գենդերային խտրականությունը խորը մշակութային խնդիր է ամենուրեք՝ այդ թվում նաև հայոց մեջ, որտեղ իրավիճակները փոփոխվում են, իսկ վարքագիծը՝ ոչ:

Sex vs. Gender Through Linguistic Expression in Armenian

From referencing the issue of sex-selective abortions to drinking toasts in honor of women, the grammatically genderless Armenian language, still fails to provide a space for its speakers to develop sensitivity towards the intricacies of gender as social conventions and cultural constructs. Rafik Santrosyan, PhD in Linguistics, explains how.


 Portraits of Memory - Aram Manukyan  

 Portraits of Memory - Harutyun Marutyan 

Velvet Revolution: The Moments In-Between

In 2018, the Armenian people were swept up in a nationwide movement that would come to be known as the Velvet Revolution. Photojournalist Eric Grigorian took thousands of photos, documenting and capturing images of ordinary people who came together to achieve the extraordinary. Through his own words, Grigorian tells the story of the revolution and the moments in-between.

------------------------------

Portraits of Memory: Gyumri

 

This year marks not only the 30th anniversary of the earthquake, but also the 30th anniversary of the start of the Karabakh Movement. Before the Velvet Revolution, EVN Report traveled to Gyumri to talk to the people there about their memories, concerns and dreams for the future. These are the voices of the participants of the 1988 Movement from Gyumri.

 

 

-------------------------------------

Introspective Armenia: Portraits of Memory

Dedicated to the 30th Anniversary of the Karabakh Movement

 

The 1988 Karabakh Movement brought about a period of intense and sweeping changes and the people of Armenia were leading the charge. 

 

 

-------------------------------------------

Ինտրոսպեկտիվ Հայաստան. Հիշողության դիմանկարներ

Նվիրվում է Ղարաբաղյան շարժման 30-ամյակին

1988-ին սկասած Ղարաբաղյան Շարժումը ինտենսիվ և վիթխարի փոփոխությունների ժամանակաշրջան էր, որն առաջնորդում էր հայ ժողովուրդը: 

 

When we launched EVN Report on March 16, 2017 in Yerevan, our mission was to be the first reader-supported Armenian publication. But we had to prove to you, our reader, what we were made of. So, for the past year we have written extensively and critically about issues impacting our lives in Armenia and the Diaspora. Our goal was to elevate the conversation, to bring meaning and context to our own unique digital town square. We have also been a platform where the world can take a peek inside our complexities, hardships, accomplishments and victories. If you read something that meant something on EVN Report, then we are asking you to support us so that we maintain our independence and are accountable to you.

Please visit our Support Us page to learn more:https://www.evnreport.com/donate


All rights reserved by EVN Report
Developed by Gugas Team