Mikayel Zolyan

Mikayel Zolyan is a historian and political analyst from Yerevan, Armenia. He is an associate professor at Brusov University of Languages and Social Sciences in Yerevan. His interests are in ethnic conflict, politics of nationalism and ethnicity, as well as issues of democratization and nation-building in the post-Soviet context. Zolyan's analytical articles and academic papers have been published in Armenia and abroad. 

Articles by Mikayel Zolyan

Is 2018 the New 1988?

In this new piece, Mikayel Zolyan writes about the similarities and differences between the 1988 Karabakh Movement and the 2018 Velvet Revolution - what it meant for people then and now and lessons to be learned.

Նոր 1988 է արդյոք 2018-ը

Իր նոր հոդվածում Միքայել Զոլյանը խոսում է 1988-ի Ղարաբաղյան շարժման և 2018-ի «Թավշյա հեղափոխության» միջև նմանությունների և տարբերությունների մասին. ինչ էր այն նշանակում այն տարիներին ու հիմա, ու նաև՝ ինչ դասեր պիտի քաղել:

Ինչպիսին էր սկիզբը. խորհրդային ազգային քաղաքականությունը և Ղարաբաղյան հիմնախնդրի արմատները

Լեռնային Ղարաբաղի տարածքի շուրջ առաջին հանրահավաքներից և բախումներից շատ առաջ մոտեցող փոթորկի մի շարք նախանշաններ եղան, գրում է Միքայել Զոլյանը: Դրանցից մեկը «հիշողության պատերազմն» էր, որը ոչ թե զինվորներն էին վարում, այլ պատմաբանները:

1 2

One Year With EVN Report  

When we launched EVN Report on March 16, 2017 in Yerevan, our mission was to be the first reader-supported Armenian publication. But we had to prove to you, our reader, what we were made of. So, for the past year we have written extensively and critically about issues impacting our lives in Armenia and the Diaspora. Our goal was to elevate the conversation, to bring meaning and context to our own unique digital town square. We have also been a platform where the world can take a peek inside our complexities, hardships, accomplishments and victories. If you read something that meant something on EVN Report, then we are asking you to support us so that we maintain our independence and are accountable to you.

Please visit our Support Us page to learn more:https://www.evnreport.com/donate


All rights reserved by EVN Report
Developed by Gugas Team