Maria Titizian

A writer and journalist, Maria has over a decade of experience reporting the news from Armenia. She was Associate Editor of the Armenian Reporter, Managing Editor at CivilNet, lectures at the American University of Armenia and is the Editor-in-Chief of EVN Report. 

Articles by Maria Titizian

Չասել՝ անհնար է. լրաճարակ կամ կեղծ լուրերի համաճարակը

Կորոնավիրուսի պանդեմիայի՝ աշխարհը գրավելուն զուգահեռ ՝ ինֆոդեմիան լարվածություն է առաջացնում և ազդում հոգեկան առողջության վրա: EVN Report-ի այս շաբաթվա խմբագրականը ևս մեկ անգամ անդրադառնում է երկրագնդում ապրող յուրաքանչյուր մարդու դերին:

It Has To Be Said: Infodemic or the Epidemic of Misinformation

Parallel to the coronavirus pandemic taking over the world, an infodemic is causing strain and impacting mental health. This week’s editorial, once again, looks at the role of every person inhabiting the earth.

It Has To Be Said: Thy Neighbor

This week’s “It Has To Be Said” editorial looks at the importance of social responsibility amid a pandemic that has rattled almost every country on the planet.

1 5 6 7 8 9 19


All rights reserved by EVN Report