Lusine Sargsyan

Lusine Sargsyan graduated with a BA in English and Communications program from the American University of Armenia. She has interned at Armenia's diplomatic missions, including the Embassy of Armenia to the United Kingdom and the Permanent Mission of Armenia to the United Nations. As an aspiring lawyer, Lusine is interested in covering a wide range of human rights issues in Armenia.

Articles by Lusine Sargsyan

Հասկանալ Հայաստանի Սահմանադրական դատարանը

2020 թվականի ապրիլի 5-ի հանրաքվեում Հայաստանի քաղաքացիները որոշելու են՝ հեռացնել արդյոք ՍԴ-ում այժմ պաշտոնավարող ինը դատավորներից յոթին, թե ոչ։ Տեղեկացված որոշում կայացնելու համար կարևոր է հասկանալ, թե որն է Հայաստանի Սահմանադրական դատարանի դերը, ինչպես է այն աշխատում, ովքեր են այժմ պաշտոնավարող դատավորները, և թե ինչ գործեր է ուսումնասիրել դատարանը։

Artsakh’s 2020 Election: The Essential Primer

Artsakh voters will be heading to the polls on March 31. Incumbent President Bako Sahakyan is not seeking another term. Meet the political candidates vying for support and the political backdrop under which they are campaigning.

Understanding Armenia’s Constitutional Court

Lusine Sargsyan explains the history of the institution that is the subject of an upcoming referendum on April 5, 2020.

1 2 3 4 5 6 9


All rights reserved by EVN Report