Lusine Hovhannesyan

Lusine Hovhannesyan graduated from the Department of Philology at Yerevan State University (YSU) in 1992. Upon graduation, she began working for the opposition “Ankakhutyun” (Independence) newspaper. Later she worked for other media outlets including  “AR,” “Armenian Soldier,” “Shrjan,” and “Ayzhm.” In 2008, Lusine completed her postgraduate studies at YSU’s Department of Psychology. She has been a widely-read columnist in Armenia since 2011, working for Zham.am, CivilNet.am and currently with Hetq.am.

Articles by Lusine Hovhannesyan

Իմ «ղարաբաղյան շարժումը»

Լրագրող Լուսինե Հովհաննիսյանը պատմում է իր հուշերը որպես համալսարանական ուսանող եւ Ղարաբաղյան շարժման առաջին իսկ օրերի մասնակից: Նա գրում է. «Մենք եղանք գեղեցիկ ու սիրահարվող՝ բարիկադների վրա վերջին օրն ապրող տղաների ու աղջիկների նման, ու երգեցինք խրոխտ երգեր Երևանի փողոցներում»:

There is Now a Statue of a Dove in Sumgait

Deciding never to use the word Genocide and then coming face-to-face with it again in a new context; between reading biographies of the victims of the Sumgait Pogrom over and over again and the urge to see who now occupies the homes of the Armenians of Baku and Sumgait, writer Lusine Hovhannesyan unexpectedly discovers a common yet obvious thread.

A Country That Changed Hands: A Conversation About Us and Us

Lusine Hovhannisyan was a witness and participant in the Karabakh Movement. Thirty years later, she had the chance to meet with someone who was on the opposite side of the barricades - a Soviet official who had tried to infiltrate the ranks of the demonstrators.

1 2 3


All rights reserved by EVN Report