Kushane Chobanyan

Kushane Chobanyan graduated from Yerevan State University’s Faculty of Journalism. She is Young European Ambassador, a project implemented by the EU Neighbours East as part of the Young European Neighbours youth network. She hosts her own program at Public Radio of Armenia  called "Get to Know Me.” Kushane loves travelling, watching documentaries, watermelon and chocolate.  

Articles by Kushane Chobanyan

Protecting the Environment, One Beauty Product at a Time

With the global market value of natural cosmetics steadily rising over the past decade, a number of Armenian companies have begun to create a niche and secure a strong customer base for natural beauty products made in Armenia.

Լինել փոխնակ մայր Հայաստանում

Անպտղության դեմ պայքարող զույգերը երեխա ունենալու նպատակով երբեմն դիմում են փոխնակ մայրերի։Հայաստանում սակայն դեռեւս կարիք կա հասցեագրելու ներկայիս օրենսդրության խնդիրները, որոնք հնարավոր է որ խոցելի դարձնեն այն կանանց, ովքեր ընտրում են փոխնակ մայր լինել։

Sex Education, Stereotypes and Disabilities

Sex continues to be a taboo subject in Armenia. When it comes to sexual relations between individuals with disabilities, the misconceptions and taboos are even greater, writes Kushane Chobanyan.

1 5 6 7 8 9


All rights reserved by EVN Report