Harout Manougian

Harout S. Manougian is a volunteer legislative assistant to an Armenian Member of Parliament.  He is a former municipal politician from Toronto and holds a Master in Public Administration degree from Harvard University and a Master in Engineering degree from the University of Waterloo.

Articles by Harout Manougian

The Armenian Government’s Plan to Change the Constitution

Since Armenia’s independence, every head of government has shaped the country’s Constitution; Prime Minister Nikol Pashinyan has made it clear that he will not be an exception.

Ինչու բոյկոտվեցին 2016 թ. Գյումրիի և Վանաձորի քաղաքային ընտրության արդյունքները

Գյումրիում և Վանաձորում քաղաքային վերջին ընտրությունները տեղի են ունեցել 2016 թվականի հոկտեմբերի 2-ին։ Դրանց արդյունքները ընդդիմադիր կուսակցությունները չճանաչեցին՝ մեկ տարի շարունակ հրաժարվելով մասնակցել ավագանու նիստերին։

International Recognition for the Western Armenian Language

Western Armenian is now officially recognized by the ISO, enabling a Wikipedia site and opening the door for Google Translate, software localizations and more.

1 2 3 4 5 6 9


All rights reserved by EVN Report