Harout Manougian

Harout S. Manougian is a Master in Public Administration candidate at Harvard University's John F. Kennedy School of Government where his focus is on electoral system design and election administration.  He was inspired to explore the field upon his municipal-level election as a Trustee to the Toronto District School Board in 2012, where he was the successful candidate after securing only 18.9% of the votes in an election with an 11% turnout.  Harout has served on the Board of the Ranked Ballot Initiative of Toronto and submitted a brief to the Canadian House of Commons Special Committee on Electoral Reform.  His previous studies were in electrical engineering, in which he holds a Masters degree from the University of Waterloo in Canada.

 

 

Articles by Harout Manougian

Հայաստանի ընտրական նոր օրենսգիրքը. կանանց և ազգային փոքրամասնությունների քվոտաներ

Ռուանդան ու Հայաստանն ունեն մեկ ընդհանրություն, բայց այն չի վերաբերում խորհրդարանում կանանց թվին: Ռուանդայի օրենսդիր ստորին պալատում կանանց ներկայացվածությունը` 61 տոկոս, ամենաբարձրն է աշխարհում: Այս առումով Հայաստանը աշխարհում 110-րդ տեղում է: Յարութ Մանուկեանը այս հոդվածում գրում է գործող ընտրական օրենսգրքով նախատեսվածի եւ քննարկվով փոփոխությունների մասին:

Armenia’s New Electoral Code: Part III

In this third part of our series on Electoral Code reforms in Armenia, Harout Manougian looks at the debate about quotas for women and ethnic minorities for the upcoming national elections.

Հայաստանի ընտրական նոր օրենսգիրքը. շեմեր, դաշինքներ և կոալիցիոն կառավարություն

Երբ խոսքը խորհրդարանում կուսակցությունների ներկայացվածության մասին է, միանշանակ երկուսը գերադասելի է մեկից։ Իսկ կուսակցությունները կարո՞ղ են լինել չափից դուրս շատ։ Հարցը Խորհրդարանական աշխատանքային խմբի և վարչապետին կից Ընտրական բարեփոխումների հատուկ հանձնաժողովի քննարկումների կենտրոնում է:

1 2

 Portraits of Memory - Aram Manukyan  

 Portraits of Memory - Harutyun Marutyan 

 

 

 • Introspective Armenia: Portraits of Memory

 • Dedicated to the 30th Anniversary of the Karabakh Movement
 • The 1988 Karabakh Movement brought about a period of intense and sweeping changes and the people of Armenia were leading the charge. 

 

 • Ինտրոսպեկտիվ Հայաստան. Հիշողության դիմանկարներ

 • Նվիրվում է Ղարաբաղյան շարժման 30-ամյակին
 • 1988-ին սկասած Ղարաբաղյան Շարժումը ինտենսիվ և վիթխարի փոփոխությունների ժամանակաշրջան էր, որն առաջնորդում էր հայ ժողովուրդը: 

 

 • Introspective Armenia: Independence Generation 

 • In 2018, a new movement swept across Armenia - the Velvet Revolution. These are the impression and thoughts of the independence generation.  

 • Ինտրոսպեկտիվ Հայաստան. Անկախության սերունդ

 • 2018-ին, մի նոր շարժում ծավալվեց Հայաստանով մեկ ՝ թավշյա հեղափոխությունը: Ներկայացնում ենք անկախության սերնդի հիշողություններն ու մտորումները:  
 • When we launched EVN Report on March 16, 2017 in Yerevan, our mission was to be the first reader-supported Armenian publication. But we had to prove to you, our reader, what we were made of. So, for the past year we have written extensively and critically about issues impacting our lives in Armenia and the Diaspora. Our goal was to elevate the conversation, to bring meaning and context to our own unique digital town square. We have also been a platform where the world can take a peek inside our complexities, hardships, accomplishments and victories. If you read something that meant something on EVN Report, then we are asking you to support us so that we maintain our independence and are accountable to you.

 • Please visit our Support Us page to learn more:https://www.evnreport.com/donate


All rights reserved by EVN Report
Developed by Gugas Team