Harout Manougian

Harout S. Manougian is a volunteer legislative assistant to an Armenian Member of Parliament.  He is a former municipal politician from Toronto and holds a Master in Public Administration degree from Harvard University and a Master in Engineering degree from the University of Waterloo.

Articles by Harout Manougian

International Recognition for the Western Armenian Language

Western Armenian is now officially recognized by the ISO, enabling a Wikipedia site and opening the door for Google Translate, software localizations and more.

Negating the Honeymoon Discourse

The International Republican Institute recently published its fourth public opinion survey since the Velvet Revolution. The survey found that a healthy majority of Armenians believe the country is heading in the right direction.

Ինչու բոյկոտվեցին 2016 թ. Գյումրիի և Վանաձորի քաղաքային ընտրության արդյունքները

Գյումրիում և Վանաձորում քաղաքային վերջին ընտրությունները տեղի են ունեցել 2016 թվականի հոկտեմբերի 2-ին։ Դրանց արդյունքները ընդդիմադիր կուսակցությունները չճանաչեցին՝ մեկ տարի շարունակ հրաժարվելով մասնակցել ավագանու նիստերին։

1 2 3 4 5 6


All rights reserved by EVN Report