Gohar Abrahamyan

Gohar Abrahamyan received her Master’s Degree from the Faculty of Journalism at Yerevan State University. Since 2010, Gohar has been working for a number of local and international media organizations; her articles have appeared in AGBU’s magazine and she has conducted analyses for the Institute on War and Peace Reporting. Currently, she is the editor of the Georgian-based Aliq Media.


 

Articles by Gohar Abrahamyan

The Irreversible Consequence of Indifference

Journalist Gohar Abrahamyan stumbled upon a scuffle on one of the central streets of Yerevan involving an elderly man and his young grandson. While trying to understand the situation, Abrahamyan also uncovered the irreversible consequence of people’s indifference when they witness abuse.

Ընտանեկան բռնություն․ անկատար օրենքն ու հասարակության կարծրատիպերը կանանց սպանությունների պատճառ են շարունակում մնալ

Ամուսնու կողմից ծեծի ենթարկվելու հետևանքով կնոջ մահվան հերթական բոթը Հայաստանում կրկին ստիպեց խոսել հայ հասարակության կողմից այդքան չսիրված ընտանեկան բռնության դեպքերի ու չհանգուցալուծվող խնդիրների մասին։

Women Continue to Sit on the Sidelines in Armenian Politics

Despite the fact that more than 50 percent of Armenia’s population are women, only one party has entrusted the number one slot on its electoral list to a woman. Gohar Abrahamyan takes a look at which forces have the most women on their lists and why women’s presence alongside men is not the result of good will and remains problematic.

1 4 5 6 7


All rights reserved by EVN Report