Gohar Abrahamyan

Gohar Abrahamyan received her Master’s Degree from the Faculty of Journalism at Yerevan State University. Since 2010, Gohar has been working for a number of local and international media organizations; her articles have appeared in AGBU’s magazine and she has conducted analyses for the Institute on War and Peace Reporting. Currently, she is the editor of the Georgian-based Aliq Media.


 

Articles by Gohar Abrahamyan

On the Edge of Infertility: The Complexities of Having a Child in Armenia

While rates of infertility have started to come down in Armenia, many couples do face the possibility of never having a child. Not being able to conceive rips some couples apart, while others become stronger as they search for alternative solutions.

The Irreversible Consequence of Indifference

Journalist Gohar Abrahamyan stumbled upon a scuffle on one of the central streets of Yerevan involving an elderly man and his young grandson. While trying to understand the situation, Abrahamyan also uncovered the irreversible consequence of people’s indifference when they witness abuse.

Ընտանեկան բռնություն․ անկատար օրենքն ու հասարակության կարծրատիպերը կանանց սպանությունների պատճառ են շարունակում մնալ

Ամուսնու կողմից ծեծի ենթարկվելու հետևանքով կնոջ մահվան հերթական բոթը Հայաստանում կրկին ստիպեց խոսել հայ հասարակության կողմից այդքան չսիրված ընտանեկան բռնության դեպքերի ու չհանգուցալուծվող խնդիրների մասին։

1 2 3 4 5


All rights reserved by EVN Report