Gohar Abrahamyan

Gohar Abrahamyan received her Master’s Degree from the Faculty of Journalism at Yerevan State University. Since 2010, Gohar has been working for a number of local and international media organizations; her articles have appeared in AGBU’s magazine and she has conducted analyses for the Institute on War and Peace Reporting. Currently, she is the editor of the Georgian-based Aliq Media.


 

Articles by Gohar Abrahamyan

Ուժեղի մոտ միշտ էլ թո՞ւյլն է մեղավոր․ ասք 16-ամյա խեղդամահ եղած աղջկա մասին

Օրեր առաջ Երևանում 16-ամյա աղջկա խեղդամահ լինելու բոթը տարածվեց ու տոնական սեղանների շուրջ ամենաքննարկվող թեման դարձավ Հայաստանում։ Երեխայապաշտ համարվող Հայաստանում լուրն անմիջապես տարբեր հարթակներում լայն մեկնաբանությունների առիթ դառնալով նախ թիրախավորեց աղջկա վարքագծը: Սակայն սա նորություն չէ հայ հասարակության համար։

Next to the Strong, the Weak are Always to Blame

When a young woman was found strangled to death in Yerevan, some in Armenian society decided to give themselves the right to discuss what she must have done to deserve such a fate.

Primer: Volunteering in Armenia, Key Issues and Challenges

Why do people volunteer, how is volunteer work regulated and what are the key issues the volunteering sector faces in the Republic of Armenia? This is a primer of EVN Report’s White Paper, “Volunteering in Armenia: Key Issues and Challenges.”

1 2 3 4 5 6 7


All rights reserved by EVN Report