Gayane Ghazaryan

 

Gayane Ghazaryan is a graduate of the American University of Armenia with a degree in communications. She periodically writes articles and makes graphics for EVN Report. Gayane’s work revolves around topics of memory and exploration of narratives. She also does documentary photography as a medium for visual storytelling. 

Articles by Gayane Ghazaryan

Gyumri 1988 - 2018: Rising Still

Thirty years ago, a devastating earthquake ripped through northern Armenia, killing over 25 thousand people, destroying buildings, decimating entire villages and in its ominous wake, leaving a people traumatized. Today, 30 years on, Gyumri, one of the hardest hit cities, is rising.

Retro Sounds in a Digital Format

What happens when we search Armenian artists from the 20th century on the Internet? If we’re lucky, we might find a video or two and bits of information. It’s not because Armenia doesn’t have its legacy in folk music, jazz or classical music but because the tunes have been locked away in archives, something that is about to change.

Destination Hadrut: Arman in Uniform

A personal essay by Gayane Ghazaryan about a trip to Artsakh to see her brother for the first time after he left for his mandatory service in the army. A day her family had always known would come but was never fully ready for. Գայանե Ղազարյանը գրում է իր նորակոչիկ եղբորը առաջին անգամ Արցախում տեսակցության գնալու իր փորձառության մասին։ Մի օր, որին նրանք սպասել են, բայց այդպես էլ պատրաստ չեն եղել։

1 4 5 6 7


All rights reserved by EVN Report