Gayane Ghazaryan

 

Gayane Ghazaryan is a graduate of the American University of Armenia with a degree in communications. She periodically writes articles and makes graphics for EVN Report. Gayane’s work revolves around topics of memory and exploration of narratives. She also does documentary photography as a medium for visual storytelling. 

Articles by Gayane Ghazaryan

Disregarded Health

In this piece about mental health issues, Gayane Ghazaryan presents an overall picture of what struggles young people with mental disorders face in Armenia. By piecing together her personal experience with OCD, the stories of three young people and expert opinion, she presents the main factors that hinder the improvement of people’s mental health.

Disregarded Health: Sex Education

The second part of “Disregarded Health” addresses the lack of comprehensive sex education in Armenia and the problems young people face as a result of shaming and insufficient information.

Մշակույթ` փրկված քայքայումից

Շուրջ երկու տարի Արթուր Իսպիրյանը զբաղվում է հայկական ռադիոյի արխիվի թվայնացմամբ` փրկելով ժապավենները քայքայումից: Հոկտեմբերի վերջին թվայնացված երաժշտությունն ու ռադիոհաղորդումները վերջապես հասանելի կլինեն հանրությանը:

1 3 4 5 6 7


All rights reserved by EVN Report