Gayane Ghazaryan

Gayane Ghazaryan is a FLEX (Future Leaders Exchange) alumna currently getting her bachelor's degree in Communications at the American University of Armenia (AUA). She is a member of "Bridging Stories" documentary photo collective. In the past two years, Gayane has worked for the U.S. Embassy photographing the “America on the Road” cultural tour and leading a photography workshop at the American Corner.

Գայանե Ղազարյանը FLEX շրջանավարտ է, ով այժմ սովորում է Հայաստանի Ամերիկյան Համալսարանի (ՀԱՀ) հաղորդակցության բաժնում: Նա<<Bridging Stories>> վավերագրական լուսանկարչության կոլեկտիվի անդամ է: Վերջին երկու տարիներին Գայանեն աշխատել է Հայաստանում ԱՄՆդեսպանատան համար` լուսանկարելով <<Ամերիկան ճանապարհին>> մշակութային շրջագայությունը և վարելով լուսանկարչական աշխատարանԱմերիկյան անկյունում:  

 

Articles by Gayane Ghazaryan

Retro Sounds in a Digital Format

What happens when we search Armenian artists from the 20th century on the Internet? If we’re lucky, we might find a video or two and bits of information. It’s not because Armenia doesn’t have its legacy in folk music, jazz or classical music but because the tunes have been locked away in archives, something that is about to change.

Մշակույթ` փրկված քայքայումից

Շուրջ երկու տարի Արթուր Իսպիրյանը զբաղվում է հայկական ռադիոյի արխիվի թվայնացմամբ` փրկելով ժապավենները քայքայումից: Հոկտեմբերի վերջին թվայնացված երաժշտությունն ու ռադիոհաղորդումները վերջապես հասանելի կլինեն հանրությանը:

Gyumri 1988 - 2018: Rising Still

Thirty years ago, a devastating earthquake ripped through northern Armenia, killing over 25 thousand people, destroying buildings, decimating entire villages and in its ominous wake, leaving a people traumatized. Today, 30 years on, Gyumri, one of the hardest hit cities, is rising.

1 2 3 4 5 6


All rights reserved by EVN Report