Gayane Ghazaryan

Gayane Ghazaryan is a FLEX (Future Leaders Exchange) alumna currently getting her bachelor's degree in Communications at the American University of Armenia (AUA). She is a member of "Bridging Stories" documentary photo collective. In the past two years, Gayane has worked for the U.S. Embassy photographing the “America on the Road” cultural tour and leading a photography workshop at the American Corner.

Գայանե Ղազարյանը FLEX շրջանավարտ է, ով այժմ սովորում է Հայաստանի Ամերիկյան Համալսարանի (ՀԱՀ) հաղորդակցության բաժնում: Նա<<Bridging Stories>> վավերագրական լուսանկարչության կոլեկտիվի անդամ է: Վերջին երկու տարիներին Գայանեն աշխատել է Հայաստանում ԱՄՆդեսպանատան համար` լուսանկարելով <<Ամերիկան ճանապարհին>> մշակութային շրջագայությունը և վարելով լուսանկարչական աշխատարանԱմերիկյան անկյունում:  

 

Articles by Gayane Ghazaryan

Art and Social Change: Mughdusyan’s Mission of Emancipating Women and Empowering Youth

Mariam Mughdusyan had a dream and a goal - to bring about social change through the power of art and music and give children what she was once deprived of and help them to overcome poverty.

From Censorship to State Sponsorship: The Fate of Jazz in the Soviet Union and Armenia

Jazz and Armenia have a complicated history. From its early beginnings under Soviet rule to contemporary interpretations of jazz, the genre is part of the fabric of Armenian cultural life.

Infinite Hope: Artsakh Vignettes

Gayane Ghazaryan pieces together the stories, struggles and dreams of the people of Artsakh through a series of vignettes.

1 2 3 4 5 6


All rights reserved by EVN Report