Gayane Ghazaryan

Gayane Ghazaryan is a FLEX (Future Leaders Exchange) alumna currently getting her bachelor's degree in Communications at the American University of Armenia (AUA). She is a member of "Bridging Stories" documentary photo collective. In the past two years, Gayane has worked for the U.S. Embassy photographing the “America on the Road” cultural tour and leading a photography workshop at the American Corner.

Գայանե Ղազարյանը FLEX շրջանավարտ է, ով այժմ սովորում է Հայաստանի Ամերիկյան Համալսարանի (ՀԱՀ) հաղորդակցության բաժնում: Նա<<Bridging Stories>> վավերագրական լուսանկարչության կոլեկտիվի անդամ է: Վերջին երկու տարիներին Գայանեն աշխատել է Հայաստանում ԱՄՆդեսպանատան համար` լուսանկարելով <<Ամերիկան ճանապարհին>> մշակութային շրջագայությունը և վարելով լուսանկարչական աշխատարանԱմերիկյան անկյունում:  

 

Articles by Gayane Ghazaryan

Who is Educating Armenia’s Youth About the Environment?

With no comprehensive environmental curriculum in Armenian schools, individual teachers and NGOs have taken it upon themselves to educate the youth about pressing environmental issues from climate change to recycling.

A Man’s World? Gender Stereotypes and Underrepresentation of Women in Textbooks

A close examination of Armenian public school textbooks reveals persistent gender bias and stereotyping at almost all grade levels.

Art and Social Change: Mughdusyan’s Mission of Emancipating Women and Empowering Youth

Mariam Mughdusyan had a dream and a goal - to bring about social change through the power of art and music and give children what she was once deprived of and help them to overcome poverty.

1 2 3 4 5 6


All rights reserved by EVN Report