Dr. Nerses Kopalyan

Dr. Nerses Kopalyan is an assistant professor-in-residence of Political Science at the University of Nevada, Las Vegas. His fields of specialization include international relations, geopolitics, political theory, and philosophy of science. He has conducted extensive research on polarity, superpower relations, security studies. He is the author of World Political Systems After Polarity (Routledge, 2017) and the co-author of Sex, Power, And Politics (Palgrave Macmillan, 2016). His current research concentrates on geopolitical and great power relations with an emphasis on Eurasia. He has also done extensive work on political developments in Armenia prior and subsequent to the Velvet Revolution.

Articles by Dr. Nerses Kopalyan

Ինքնակալական ամբարտավանություն. Քոչարյանի կալանավորումը, նրա պաշտպանները և հաշվետվողականության խնդիրը

Հայկական աշխարհը մեծ մասով դատապարտում է Ռոբերտ Քոչարյանին 2008 թվականի մարտի 1-ի մղձավանջի համար։ Եվ հիմա, երբ կալանավորումից հետո վերջապես նա ստիպված է պատասխան տալ օրենքի առաջ, նա հավատացած է, որ անձեռնմխելիությունն իր առավելությունն է, իսկ հաշվետու լինելու պահանջը՝ նրա պաշտպաններն ներկայացնում են չափազանց պարզունակ` «Փաշինյանը հետապնդում է Քոչարյանին» գնահատականով:

Autocratic Arrogance: Kocharyan’s Arrest, His Apologists and Accountability

Nerses Kopalyan examines and debunks the arguments that the arrest and detention of Armenia’s second President Robert Kocharyan is politically motivated and that the basis of the arrest lacks cogent and substantive legal foundations. Kocharyan has been charged with “overthrowing constitutional order” regarding the events of March 1, 2008 that left ten people dead.

Pashinyan’s War

Nerses Kopalyan writes that Prime Minister Nikol Pashinyan’s declaration of war against the entrenched powers of the previous system is not simply a singular attack against corruption, but rather a broad multi-pronged strategy that envisions an ideational restructuring of Armenia’s political culture.

1 4 5 6 7 8 9


All rights reserved by EVN Report