Dr. Nerses Kopalyan

Nerses Kopalyan, Ph.D., is an assistant professor-in-residence of Political Science at the University of Nevada, Las Vegas. His fields of specialization include international relations, political theory, and philosophy of science. He has conducted extensive research on analytic philosophy, feminist theory, and paradigm building. He is the co-author of Sex, Power, And Politics (Palgrave Macmillan, 2016). He is also the author of World Political Systems After Polarity (Routledge, 2017). His current research concentrates on political violence and terrorism, and its impact on geopolitical and great power relations. His areas of expertise address: Superpowers and Polarity Studies; Theories of International Relations; International Security and Terrorism; Caucasus and Eurasia.

 

 

Articles by Dr. Nerses Kopalyan

Autocratic Arrogance: Kocharyan’s Arrest, His Apologists and Accountability

Nerses Kopalyan examines and debunks the arguments that the arrest and detention of Armenia’s second President Robert Kocharyan is politically motivated and that the basis of the arrest lacks cogent and substantive legal foundations. Kocharyan has been charged with “overthrowing constitutional order” regarding the events of March 1, 2008 that left ten people dead.

Փաշինյանի պատերազմը

Փաշինյանի նախկին համակարգի դեմ պատերազմի հռչակագիրը լոկ կոռուպցիայի վրա հարձակում չէ, այլ լայն, բազմակողմ ռազմավարություն, որը ենթադրում է քաղաքական մշակույթի գաղափարական վերակազմավորում, գրում է Ներսես Կոպալյանը: Փաշինյանի պատերազմի ընդհանրական նպատակը նաև կազմակերպչական, ինստիտուցիոնալ և գաղափարական ռեսուրսներ ստեղծելն է, որոնք նրան հաջողություն կբերեն առաջիկա արտահերթ ընտրություններում։

Pashinyan’s War

Nerses Kopalyan writes that Prime Minister Nikol Pashinyan’s declaration of war against the entrenched powers of the previous system is not simply a singular attack against corruption, but rather a broad multi-pronged strategy that envisions an ideational restructuring of Armenia’s political culture.

1 3 4 5 6 7


 Portraits of Memory - Aram Manukyan  

 Portraits of Memory - Harutyun Marutyan 

Velvet Revolution: The Moments In-Between

In 2018, the Armenian people were swept up in a nationwide movement that would come to be known as the Velvet Revolution. Photojournalist Eric Grigorian took thousands of photos, documenting and capturing images of ordinary people who came together to achieve the extraordinary. Through his own words, Grigorian tells the story of the revolution and the moments in-between.

------------------------------

Portraits of Memory: Gyumri

 

This year marks not only the 30th anniversary of the earthquake, but also the 30th anniversary of the start of the Karabakh Movement. Before the Velvet Revolution, EVN Report traveled to Gyumri to talk to the people there about their memories, concerns and dreams for the future. These are the voices of the participants of the 1988 Movement from Gyumri.

 

 

-------------------------------

Introspective Armenia: Portraits of Memory

Dedicated to the 30th Anniversary of the Karabakh Movement

 

The 1988 Karabakh Movement brought about a period of intense and sweeping changes and the people of Armenia were leading the charge. 

 

 

-----------------------------------------

Ինտրոսպեկտիվ Հայաստան. Հիշողության դիմանկարներ

Նվիրվում է Ղարաբաղյան շարժման 30-ամյակին

1988-ին սկասած Ղարաբաղյան Շարժումը ինտենսիվ և վիթխարի փոփոխությունների ժամանակաշրջան էր, որն առաջնորդում էր հայ ժողովուրդը: 

 

When we launched EVN Report on March 16, 2017 in Yerevan, our mission was to be the first reader-supported Armenian publication. But we had to prove to you, our reader, what we were made of. So, for the past year we have written extensively and critically about issues impacting our lives in Armenia and the Diaspora. Our goal was to elevate the conversation, to bring meaning and context to our own unique digital town square. We have also been a platform where the world can take a peek inside our complexities, hardships, accomplishments and victories. If you read something that meant something on EVN Report, then we are asking you to support us so that we maintain our independence and are accountable to you.

Please visit our Support Us page to learn more:https://www.evnreport.com/donate


All rights reserved by EVN Report
Developed by Gugas Team