Dr. Nerses Kopalyan

Nerses Kopalyan, Ph.D., is an assistant professor-in-residence of Political Science at the University of Nevada, Las Vegas. His fields of specialization include international relations, political theory, and philosophy of science. He has conducted extensive research on analytic philosophy, feminist theory, and paradigm building. He is the co-author of Sex, Power, And Politics (Palgrave Macmillan, 2016). He is also the author of World Political Systems After Polarity (Routledge, 2017). His current research concentrates on political violence and terrorism, and its impact on geopolitical and great power relations. His areas of expertise address: Superpowers and Polarity Studies; Theories of International Relations; International Security and Terrorism; Caucasus and Eurasia.

 

 

Articles by Dr. Nerses Kopalyan

Ինքնակալական ամբարտավանություն. Քոչարյանի կալանավորումը, նրա պաշտպանները և հաշվետվողականության խնդիրը

Հայկական աշխարհը մեծ մասով դատապարտում է Ռոբերտ Քոչարյանին 2008 թվականի մարտի 1-ի մղձավանջի համար։ Եվ հիմա, երբ կալանավորումից հետո վերջապես նա ստիպված է պատասխան տալ օրենքի առաջ, նա հավատացած է, որ անձեռնմխելիությունն իր առավելությունն է, իսկ հաշվետու լինելու պահանջը՝ նրա պաշտպաններն ներկայացնում են չափազանց պարզունակ` «Փաշինյանը հետապնդում է Քոչարյանին» գնահատականով:

Autocratic Arrogance: Kocharyan’s Arrest, His Apologists and Accountability

Nerses Kopalyan examines and debunks the arguments that the arrest and detention of Armenia’s second President Robert Kocharyan is politically motivated and that the basis of the arrest lacks cogent and substantive legal foundations. Kocharyan has been charged with “overthrowing constitutional order” regarding the events of March 1, 2008 that left ten people dead.

Pashinyan’s War

Nerses Kopalyan writes that Prime Minister Nikol Pashinyan’s declaration of war against the entrenched powers of the previous system is not simply a singular attack against corruption, but rather a broad multi-pronged strategy that envisions an ideational restructuring of Armenia’s political culture.

1 2 3 4

Introspective Armenia: Portraits of Memory

Dedicated to the 30th Anniversary of the Karabakh Movement

The 1988 Karabakh Movement brought about a period of intense and sweeping changes and the people of Armenia were leading the charge. Thirty years later, a new movement swept across Armenia - the Velvet Revolution. These are the memories and voices of the independence generation.

Ինտրոսպեկտիվ Հայաստան. Հիշողության դիմանկարներ

Նվիրվում է Ղարաբաղյան շարժման 30-ամյակին

1988-ին սկասած Ղարաբաղյան Շարժումը ինտենսիվ և վիթխարի փոփոխությունների ժամանակաշրջան էր, որն առաջնորդում էր հայ ժողովուրդը: 30 տարի անց, մի նոր շարժում ծավալվեց Հայաստանով մեկ ՝ թավշյա հեղափոխությունը: Ներկայացնում ենք անկախության սերնդի հիշողություններն ու մտորումները: 

When we launched EVN Report on March 16, 2017 in Yerevan, our mission was to be the first reader-supported Armenian publication. But we had to prove to you, our reader, what we were made of. So, for the past year we have written extensively and critically about issues impacting our lives in Armenia and the Diaspora. Our goal was to elevate the conversation, to bring meaning and context to our own unique digital town square. We have also been a platform where the world can take a peek inside our complexities, hardships, accomplishments and victories. If you read something that meant something on EVN Report, then we are asking you to support us so that we maintain our independence and are accountable to you.

Please visit our Support Us page to learn more:https://www.evnreport.com/donate


All rights reserved by EVN Report
Developed by Gugas Team