Dr. Nerses Kopalyan

Nerses Kopalyan, Ph.D., is an assistant professor-in-residence of Political Science at the University of Nevada, Las Vegas. His fields of specialization include international relations, political theory, and philosophy of science. He has conducted extensive research on analytic philosophy, feminist theory, and paradigm building. He is the co-author of Sex, Power, And Politics (Palgrave Macmillan, 2016). He is also the author of World Political Systems After Polarity (Routledge, 2017). His current research concentrates on political violence and terrorism, and its impact on geopolitical and great power relations. His areas of expertise address: Superpowers and Polarity Studies; Theories of International Relations; International Security and Terrorism; Caucasus and Eurasia.

 

 

Articles by Dr. Nerses Kopalyan

Snap Parliamentary Elections: Can the Velvet Revolution Produce Political Pluralism?

With snap parliamentary elections around the corner and if all indicators hold true, Prime Minister Nikol Pashinyan’s Civic Contract party remains poised to sweep the vote. The question that the prime minister will have to consider is whether he wants to rule or govern.

Yerevan Municipal Elections Were Not About Yerevan

Dr. Nerses Kopalyan writes that the municipal election was not about Yerevan, the Council of Elders, or the Mayor: it was about reifying Pashinyan’s dominance of the Armenian political universe.

Ինչու են կոռումպացվածները սարսափում անցումային արդարադատությունից

Ի՞նչ է անցումային արդարադատությունը և որն է դրա նպատակը։ Արդյո՞ք այն կիրառելի է Հայաստանի դեպքում, ինչպես իրավական-սահմանադրական, այնպես էլ քաղաքական համատեքստում։ Ինչու՞ անցումային արդարադատություն կիրառելու առաջարկը հիստերիա առաջացրեց թե՛ Հայաստանի հանրապետական կուսակցության և թե՛ նախկին վարչակարգերին լոյալ ընտրախավի շրջանում։

1 2 3 4 5

 Portraits of Memory - Aram Manukyan  

 Portraits of Memory - Harutyun Marutyan 

 

 

 • Introspective Armenia: Portraits of Memory

 • Dedicated to the 30th Anniversary of the Karabakh Movement
 • The 1988 Karabakh Movement brought about a period of intense and sweeping changes and the people of Armenia were leading the charge. 

 

 • Ինտրոսպեկտիվ Հայաստան. Հիշողության դիմանկարներ

 • Նվիրվում է Ղարաբաղյան շարժման 30-ամյակին
 • 1988-ին սկասած Ղարաբաղյան Շարժումը ինտենսիվ և վիթխարի փոփոխությունների ժամանակաշրջան էր, որն առաջնորդում էր հայ ժողովուրդը: 

 

 • Introspective Armenia: Independence Generation 

 • In 2018, a new movement swept across Armenia - the Velvet Revolution. These are the impression and thoughts of the independence generation.  

 • Ինտրոսպեկտիվ Հայաստան. Անկախության սերունդ

 • 2018-ին, մի նոր շարժում ծավալվեց Հայաստանով մեկ ՝ թավշյա հեղափոխությունը: Ներկայացնում ենք անկախության սերնդի հիշողություններն ու մտորումները:  
 • When we launched EVN Report on March 16, 2017 in Yerevan, our mission was to be the first reader-supported Armenian publication. But we had to prove to you, our reader, what we were made of. So, for the past year we have written extensively and critically about issues impacting our lives in Armenia and the Diaspora. Our goal was to elevate the conversation, to bring meaning and context to our own unique digital town square. We have also been a platform where the world can take a peek inside our complexities, hardships, accomplishments and victories. If you read something that meant something on EVN Report, then we are asking you to support us so that we maintain our independence and are accountable to you.

 • Please visit our Support Us page to learn more:https://www.evnreport.com/donate


All rights reserved by EVN Report
Developed by Gugas Team