Arpine Haroyan

Arpine Haroyan is a journalist and podcast producer at EVN Report. She has studied musicology at the Yerevan State Conservatory and graduated from the American University of Armenia with a degree in communications. She has a special article series on EVN Report entitled, "From the Forgotten Pages of History" unearthing the work and featuring the lives of remarkable Armenian women of the 19th and 20th century.

Articles by Arpine Haroyan

From the Forgotten Pages of History: Writer Zaruhi Kalemkearian

As one of the first Armenian feminist writers, Zaruhi Kalemkearian left a rich legacy including articles, essays, memoirs and poems. Once a beloved writer widely known in Armenian communities around the world, today, she is remembered by only a few.

Մարիամ և Երանուհի Ասլամազյաններ. Սովետական Միության սիրելի արվեստագետները

Մարիամ և Երանուհի Ասլամազյանները Սովետական Հայաստանի ամենաճանաչված կին արվեստագետներից են։ Իրենց ստեղծագործական ուղու ընթացքում քույրերն արվեստի աշխարհում մի շարք կարծրատիպեր կոտրեցին՝ հետագա սերունդներին թողնելով մեծ ժառանգություն։

How Facebook Became a Depository of Armenian Art and Culture

When a State of Emergency was declared on March 16 in Armenia, cultural institutions mobilized their resources and opened their treasuries digitally showcasing the gems of Armenian culture.

1 2 3 4 5 6 11


All rights reserved by EVN Report