Ani Yavrenc

Ani Yavrents studies journalism at American University of Armenia. Yavrents worked at Arvestagir.am cultural magazine and covered Cultural Events in Yerevan. Her work focuses on literature, culture and media science.

Անի Յավրենցը մշակութային լրագրող է։ Սովորում է Հայաստանի Ամերիկյան Համալսարանում՝ լրագրություն։
Լրագրությամբ զբաղվում է 3 տարի։ Աշխատել է Արվեստագրում և լուսաբանել մշակութային անցուդարձը՝ Երևանում։
Հետաքրքրված է գրականությամբ, մշակույթով և մեդիա գիտություններով։

 

Articles by Ani Yavrenc

The Halls are Half Empty, the Restaurants Full

In Soviet Armenia, beyond the struggles of daily life, people were free to choose to be a part of the arts. But freedom in art was still limited. The situation changed after independence, there was freedom to be found in art but to choose art unreservedly, seemed ill-founded. Day-to-day struggles brought forth a dimension where the audience and the dancer were not connected.

#Yerevantropics

What is Your Yerevan Like? Could it be with palm trees and the sea somewhere not so far from Charbakh? It is for Sergey, a street artist with a vision for one of the oldest neighborhoods in Yerevan. Ինչպիսի՞ Երևանում ես ապրում դու։ Հնարավո՞ր է քո Երևանը լինի արմավենու ծառերով, ուր, միգուցե, Չարբախից ոչ հեռու ծովափով էլ կա: Սերգեյի Երևանն այդպիսինն է, ու Կոնդում արդեն արևադարձային տրամադրություն է։

Underground /Ընդհատակ/ II

There is art underground. It is beautiful and that is probably why it is hidden. Meet Armenia's underground musicians through EVN Youth Report's series. Ընդհատակում արվեստ կա։ Գեղեցիկ է ու ընդհատակ է անցել։ Ծանոթացեք ընդհատակի փախած կերպարների հետ EVN Youth Report- ի միջոցով:

1 2


 Portraits of Memory - Aram Manukyan  

 Portraits of Memory - Harutyun Marutyan 

Velvet Revolution: The Moments In-Between

In 2018, the Armenian people were swept up in a nationwide movement that would come to be known as the Velvet Revolution. Photojournalist Eric Grigorian took thousands of photos, documenting and capturing images of ordinary people who came together to achieve the extraordinary. Through his own words, Grigorian tells the story of the revolution and the moments in-between.

------------------------------

Portraits of Memory: Gyumri

 

This year marks not only the 30th anniversary of the earthquake, but also the 30th anniversary of the start of the Karabakh Movement. Before the Velvet Revolution, EVN Report traveled to Gyumri to talk to the people there about their memories, concerns and dreams for the future. These are the voices of the participants of the 1988 Movement from Gyumri.

 

 

-------------------------------

Introspective Armenia: Portraits of Memory

Dedicated to the 30th Anniversary of the Karabakh Movement

 

The 1988 Karabakh Movement brought about a period of intense and sweeping changes and the people of Armenia were leading the charge. 

 

 

-----------------------------------------

Ինտրոսպեկտիվ Հայաստան. Հիշողության դիմանկարներ

Նվիրվում է Ղարաբաղյան շարժման 30-ամյակին

1988-ին սկասած Ղարաբաղյան Շարժումը ինտենսիվ և վիթխարի փոփոխությունների ժամանակաշրջան էր, որն առաջնորդում էր հայ ժողովուրդը: 

 

When we launched EVN Report on March 16, 2017 in Yerevan, our mission was to be the first reader-supported Armenian publication. But we had to prove to you, our reader, what we were made of. So, for the past year we have written extensively and critically about issues impacting our lives in Armenia and the Diaspora. Our goal was to elevate the conversation, to bring meaning and context to our own unique digital town square. We have also been a platform where the world can take a peek inside our complexities, hardships, accomplishments and victories. If you read something that meant something on EVN Report, then we are asking you to support us so that we maintain our independence and are accountable to you.

Please visit our Support Us page to learn more:https://www.evnreport.com/donate


All rights reserved by EVN Report
Developed by Gugas Team