Alen Amirkhanian

Alen Amirkhanian is the Interim Director at the AUA Center for Responsible Mining, American University of Armenia (AUA). He is also a faculty member at AUA and the Director of the AUA Acopian Center for the Environment. He can be reached at alen@aua.am.

Articles by Alen Amirkhanian

State Governance Failures in Mining and Lessons for Armenia’s Future

In his first piece for EVN Report. Alen Amirkhanian writes about the current state of the mining industry in Armenia. He argues that mining governance, from decision-making process on granting mining licenses, monitoring performance to ensuring compliance with laws and standards, is defective and in need of determined reform.

Պետության ձախողումները հանքարդյունաբերության ոլորտում․ դասեր Հայաստանի ապագայի համար

EVN Report-ի համար իր առաջին հոդվածում Ալեն Ամիրխանյանն անդրադառնում է Հայաստանում հանքարդյունաբերության ոլորտի ներկայիս վիճակին՝ հանքարդյունաբերության կառավարման, թույլտվությունների տրամադրման, որոշումների կայացման, օրենսդրության բարեփոխման, ինչպես նաև ստանդարտների մոնիտորինգի գործընթացների առանձնահատկություններին:

 Portraits of Memory - Aram Manukyan  

 Portraits of Memory - Harutyun Marutyan 

 

 

 • Introspective Armenia: Portraits of Memory

 • Dedicated to the 30th Anniversary of the Karabakh Movement
 • The 1988 Karabakh Movement brought about a period of intense and sweeping changes and the people of Armenia were leading the charge. 

 

 • Ինտրոսպեկտիվ Հայաստան. Հիշողության դիմանկարներ

 • Նվիրվում է Ղարաբաղյան շարժման 30-ամյակին
 • 1988-ին սկասած Ղարաբաղյան Շարժումը ինտենսիվ և վիթխարի փոփոխությունների ժամանակաշրջան էր, որն առաջնորդում էր հայ ժողովուրդը: 

 

 • Introspective Armenia: Independence Generation 

 • In 2018, a new movement swept across Armenia - the Velvet Revolution. These are the impression and thoughts of the independence generation.  

 • Ինտրոսպեկտիվ Հայաստան. Անկախության սերունդ

 • 2018-ին, մի նոր շարժում ծավալվեց Հայաստանով մեկ ՝ թավշյա հեղափոխությունը: Ներկայացնում ենք անկախության սերնդի հիշողություններն ու մտորումները:  
 • When we launched EVN Report on March 16, 2017 in Yerevan, our mission was to be the first reader-supported Armenian publication. But we had to prove to you, our reader, what we were made of. So, for the past year we have written extensively and critically about issues impacting our lives in Armenia and the Diaspora. Our goal was to elevate the conversation, to bring meaning and context to our own unique digital town square. We have also been a platform where the world can take a peek inside our complexities, hardships, accomplishments and victories. If you read something that meant something on EVN Report, then we are asking you to support us so that we maintain our independence and are accountable to you.

 • Please visit our Support Us page to learn more:https://www.evnreport.com/donate


All rights reserved by EVN Report
Developed by Gugas Team