Ep.09: The Week in Review (03.08.18)

00:00 00:00

In this segment of EVN Report's “The Week in Review”- The Armenian Foreign Ministry responds to Russia’s evaluation of developments in Armenia. Who is participating in the upcoming Yerevan City...

Լսել Երևանը

00:00 00:00

Երևանն ունի իրեն բնորոշ ձայներ։ Իսկ չտեսնող անձանց համար այդ ձայները գործիք են, որոնք օգնում են կողմնորոշվել քաղաքում։ Սիփան Ավետիսյանը տեսողությունը կորցրել է 4 տարեկանում: Երևանը երբեք տեսած չլին...

Ep.08: The Week in Review (27.07.18)

00:00 00:00

Armenia’s second President Robert Kocharian calls the charges brought against him and several others from his administration “legislative nihilism” and “surrealism,” ARF and RPA release statements...

1 76 77 78 79 80 107


All rights reserved by EVN Report