Garden of Hope

00:00 00:00

Houso Aygi hosts girls from the regions of Armenia in the capital Yerevan and provides them with a safe living space, a nourishing community and the opportunity for personal and professional...

Ep. 14: The Week in Review (7.09.18)

00:00 00:00

The wrap up of the week on EVN Report- anticipations from the Pashinyan-Putin meeting and concerns about the future of Armenian-Russian relations. Amendments to Armenia's Criminal Code and...

Ողբերգական ազատություն

00:00 00:00

Ասում են, գրականությունը գործիք է հանուն փոփոխությունների պայքարելու համար: Բայց ինչպիսի՞ փոփոխության է ենթարկվում հենց այդ նույն գրականությունը, երբ երազած փոփոխությունը իրականություն է դառնում: Զրո...

1 53 54 55 56 57 87


All rights reserved by EVN Report