Ep. 18: The Week in Review (5.10.18)

00:00 00:00

This week there were more protests in Yerevan as the political crisis in the country deepens but the gates to the park in front of the National Assembly open. Also, this week the country paid tribute...

Զրույցներ տաքսիներից

00:00 00:00

Հայաստանում տաքսի նստելը երբեք ձանձրալի չի լինում։Հաճախորդներն ու տաքսիների վարորդները պատմում են իրենց հետ պատահած պատմությունների մասին ու կիսվում ավելի լավ տաքսիների համակարգ ունենալու իրենց երազա...

Ep. 17: The Week in Review (28.09.18)

00:00 00:00

Evaluations from the country's political forces regarding the Yerevan City Council Elections and PM Pashinyan's call for negotiations to dismiss the RA parliament. Plus, details from the UN General...

1 51 52 53 54 55 87


All rights reserved by EVN Report