20-րդ դարի օրինաչափություններից անդին

00:00 00:00
tigrane yeganvian

 

Ֆրանսահայ լրագրող, արևելագետ Տիգրան Եգաւեանը խոսում է իր` վերջերս հայերեն թարգմանված  «Արևելքի փոքրամասնությունները. պատմության կողմից մոռացվածները» գրքի, արևելքի քրիստոնյա ժողովուրդների խնդիրների, ֆրանասահայ համայնքի գործունեության և ներուժի, ինչպես նաև հնացած քաղաքական դիրքորոշումների և 21-րդ դարին համարժեք քայլելու կարևորության մասին:


All rights reserved by EVN Report