Հանգուցյալի դերը հուղարկավորության ժամանակ

00:00 00:00
funeral antropology podcast

 

Ծածկել հայելիները, երեք անգամ պտտել դագաղը և այսպես շարունակ: Հայ հասարակության մեջ խորապես արմատացած հուղարկավորության և թաղման ծեսերը ժամանակի ընթացքում փոփոխվում են և այսօր ավելի մոդեռնիստական միտում ունեն: 

Մարդաբան Սմբատ Հակոբյան խոսում է Հայաստանում թաղման և հուղարկավորության ծեսի, սովորույթների և դրանց միջոցով հայ հասարակությունն ընկալելու մասին: 


All rights reserved by EVN Report