Դժուարին եւ ճակատագրականին մասին՝ Պէյրութէն

00:00 00:00
beirut podcast 3

 

Պէյրութի մէջ Յարութ եւ Պէթի Թէքէլեան եւ անոնց զաւակները՝ Անդօ եւ Ստեփան, Պուրճ Համուտի իրենց տան մէջ ընտանեկան խօսակցութիւն մը կ՚ունենան երկրին եւ համայնքին ներկայի ծանրագոյն կացութեան եւ ընտանիքին ապագայ ընելիքներուն մասին...: Հայաստան երթա՞լ, թէ՞ ոչ. եթէ այո, ուրեմն եր՞բ եւ ինչպէ՞ս:


All rights reserved by EVN Report