Open call / Մասնակցության հրավեր

 

Անգլալեզու EVN Report-ը հրավիրում է երիտասարդ լրագրողների, գրողների ու լուսանկարիչների մասնակցելու վեցամսյա EVN Youth Report նախագծին։ EVN Youth Report-ը հարթակ է, որտեղ երիտասարդները կկարողանան բարձրացնել իրենց հետաքրքրող խնդիրներն ու քննարկել դրանք, բարելավել մեդիագրագիտության իրենց հմտությունները, հետևել լրահոսին ու մաս դառնալ մեդիա արտադրանքի ստեղծմանը։

Նախագծի մասնակիցներին սպասում է մեկամսյա ակտիվ դասընթացների շարք, որի ավարտից հետո կընտրվի ու կձևավորի EVN Youth Report-ի աշխատանքային թիմը։ Թիմը տեքստ, մուլտիմեդիա, ֆոտոպատում, պոդկաստ ձևաչափերով հրապարակումներ կպատրաստի երիտասարդներին հուզող, սակայն հազվադեպ լուսաբանվող հարցերի շուրջ։ Նախագծում աշխատանքային լեզուն հայերենն է, պատրաստվող հրապարակումներն ունենալու են անգլերեն իրենց տարբերակները։ Հրապարակումների համար նախատեսվում է նաև հեղինակային հոնորար։

Նախագծին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է լրացնել կից հայտադիմումը և ինքնակենսագրականի (CV) հետ միասին ուղարկել roubina.margossian@evnreport.com էլ․ հասցեին։Դիմել մինչեւ 2018 թվականի հունիսի 25-ը:

Հավակնորդ մասնակիցները մեզ համար՝

18-25 տարեկան են,

Փորձ ունեն լրագրության ոլորտում (աշխատանք ուսանողական թերթերում, փորձաշրջան լրատվական կազմակերպությունում և այլն),

Վարժ են հայերենում (անգլերենի իմացությունը առավելություն է),

Պատրաստ են իրենց ակտիվ ներդրումն ունենալ նախագծի ամբողջ ընթացքում։ 

Հայտադիմումը 

գտնել այստեղ

--------------------------------------------------------------------------------

 

Description:

EVN Report announces an open call for young journalists, writers and photographers to participate in a six month project that will set the foundation for a new section called EVN Youth Report. The project aims to provide a platform for Armenia’s youth to discuss issues that impact their lives. The project will encourage young people to become educated consumers of the news, improve their media literacy and engage in media creation.

Chosen applicants will participate in a month-long period of intensive training after which a smaller team will be selected to become part of the EVN Youth Report newsroom. Under the mentorship of EVN Report, the team will work to create multimedia pieces, photo stories, write articles and record podcasts on youth-related and underreported topics. The working language of the project will be Armenian. All products will have English translations.

Honoraria will be provided for each media product.

Interested applicants should fill out the application form and submit it along with their CV to roubina.margossian@evnreport.com  before June 25, 2018.  

Eligibility:

Applicants should be:

  • 18-25 years old

  • Have initial experience in journalism, writing or the visual arts (participation in student newspapers, internship at a news agency or any other relevant experience)

  • Should be fluent in Armenian (knowledge of English is an advantage)

  • Should be ready to dedicate six months to the project

 

Find the application form here 

We hope to encourage the youth to be more conscious of the political, social, cultural and economic developments taking place in Armenia, understand the pivotal role and impact that media has on society, and provide a space to have their voices heard and their stories told.

 

  

                       *This project is funded in part by a grant from the United States Department of State.   

When we launched EVN Report on March 16, 2017 in Yerevan, our mission was to be the first reader-supported Armenian publication. But we had to prove to you, our reader, what we were made of. So, for the past year we have written extensively and critically about issues impacting our lives in Armenia and the Diaspora. Our goal was to elevate the conversation, to bring meaning and context to our own unique digital town square. We have also been a platform where the world can take a peek inside our complexities, hardships, accomplishments and victories. If you read something that meant something on EVN Report, then we are asking you to support us so that we maintain our independence and are accountable to you.

Please visit our Support Us page to learn more:https://www.evnreport.com/donate


All rights reserved by EVN Report
Developed by Gugas Team