Yerevan Municipal Elections 2018

The “My Step” Party Alliance, with 81.06 percent of the vote, secured a landslide victory in the Yerevan municipal elections on September 23, 2018. Find out more about the capital's new mayor, the three forces that will make up Yerevan's new Council of Elders, and the course of the elections in EVN Report's overview.

Yerevan City Elections 2018: Everything You Need to Know

Following the resignation of Mayor Taron Margaryan, the city of Yerevan is now preparing for snap elections. EVN Report presents the parties and alliances that are running for City Council and more.

Yerevan City Elections: The Price of Dispirited Voters

The Yerevan City elections, held on Sunday, May 14, produced more questions than answers as the ruling Republican Party of Armenia claimed a decisive victory with over 70 percent of the vote. Political consultant Arin Keshishian writes about his observations of the municipal elections for EVN Report.

1 2 3 4 5 6

Most Popular 

Narratives

My Conquest of Armenian Identity

Irony lurks in every corner of Armenia, writes Sergey Sargsyan, the "Russian boy" who went into the voting booth and got himself a neat Armenian accent.

 

 Portraits of Memory - Aram Manukyan  

 Portraits of Memory - Harutyun Marutyan 

 

 

 • Introspective Armenia: Portraits of Memory

 • Dedicated to the 30th Anniversary of the Karabakh Movement
 • The 1988 Karabakh Movement brought about a period of intense and sweeping changes and the people of Armenia were leading the charge. 

 

 • Ինտրոսպեկտիվ Հայաստան. Հիշողության դիմանկարներ

 • Նվիրվում է Ղարաբաղյան շարժման 30-ամյակին
 • 1988-ին սկասած Ղարաբաղյան Շարժումը ինտենսիվ և վիթխարի փոփոխությունների ժամանակաշրջան էր, որն առաջնորդում էր հայ ժողովուրդը: 

Subscribe to our mailing list

 

 • Introspective Armenia: Independence Generation 

 • In 2018, a new movement swept across Armenia - the Velvet Revolution. These are the impression and thoughts of the independence generation.  

 • Ինտրոսպեկտիվ Հայաստան. Անկախության սերունդ

 • 2018-ին, մի նոր շարժում ծավալվեց Հայաստանով մեկ ՝ թավշյա հեղափոխությունը: Ներկայացնում ենք անկախության սերնդի հիշողություններն ու մտորումները:  

 • When we launched EVN Report on March 16, 2017 in Yerevan, our mission was to be the first reader-supported Armenian publication. But we had to prove to you, our reader, what we were made of. So, for the past year we have written extensively and critically about issues impacting our lives in Armenia and the Diaspora. Our goal was to elevate the conversation, to bring meaning and context to our own unique digital town square. We have also been a platform where the world can take a peek inside our complexities, hardships, accomplishments and victories. If you read something that meant something on EVN Report, then we are asking you to support us so that we maintain our independence and are accountable to you.

 • Please visit our Support Us page to learn more:https://www.evnreport.com/donate


All rights reserved by EVN Report
Developed by Gugas Team