art

Finding Beauty in a Decaying Theater

Despite its obvious ruin, Stepanakert’s grand dramatic theater captures the beauty of a past era and now there are efforts to restore the structure’s life and soul in the same spirit of how it was built.

environment

Why Green Policies Are Not Green For Everyone

Cross-border cooperation among environmental groups is imperative to ensure real environmental protection globally. Drawing examples from Armenia and Lebanon, Sophia Manukyan delves into the world of high-stake investments and assistance in heavy metal mining and waste management.

psychology

The Two Sides of the Mirror

In this first analytical piece for EVN Report, Yerevan-based psychiatrist Aram Hovsepyan writes about the struggles of people with mental health issues and their caregivers based on field research from his recent visit to the border communities in the Tavush region of Armenia.

literature

The Eternal Magic of Mariam Petrosyan’s Gray House

Translated into several languages, Mariam Petrosyan’s epic novel “The Gray House” has enchanted readers across the world. In this first book review, Lilit Margaryan speaks with the elusive Petrosyan about her life and the life of a novel that took 18 years to write.

EVN Youth Report  

road trip

Նստեք, գնանք / Get In, Let's Go

Մտքով Սեւան գնալ է անցնում, բայց գրպանում հազիվ ճանապարհի սնիկերսի փող կա, գնացք էլ չկա: Ու չնայած ավտոստոպը Հայաստանում այտքան էլ տարածված չէ, բայց, փաստորեն, լավ էլ հնարավոր է։ What happens when the heart wants a day on the shores of Lake Sevan but you hardly have enough for a train ticket and a bar of snickers but the train is not working? Would you consider hitchhiking? A group of girls did.

personal essay

Destination Hadrut: Arman in Uniform

A personal essay by Gayane Ghazaryan about a trip to Artsakh to see her brother for the first time after he left for his mandatory service in the army. A day her family had always known would come but was never fully ready for. Գայանե Ղազարյանը գրում է իր նորակոչիկ եղբորը առաջին անգամ Արցախում տեսակցության գնալու իր փորձառության մասին։ Մի օր, որին նրանք սպասել են, բայց այդպես էլ պատրաստ չեն եղել։

Քաղաքական էստետիկա եւ Երեւանի արձանները

The Aesthetics of Politics and Yerevan's Statues

If we look at how many monuments have been erected in Yerevan and how many were dismantled, we’ll have an extensive overview of the political currents and ideological tendencies that swept through the country since independence. As per the list provided by Yerevan Municipality, 51 statues and busts were erected in Yerevan since 1991.

Underground / Ընդհատակ

The stages of the underground are hidden but colorful. The bohemian of the underground creates its own, paints it in colors and like a mad person does not deviate from its unconventional path. Ընդհատակի բեմերը փակ են, բայց գունավոր: Ընդհատակի բոհեմն ստեղծում է սեփականը, գունավորում այն ու ծալապակասի պես նստած՝ շարունակում արվեստը։

EVN: A space for critical discourse and new narratives.

In EVN Report’s news roundup for the week of October 12: PM Pashinyan sets the anticipated time frame for his resignation and the upcoming parliamentary elections, Yerevan hosts the 17th Summit of La Francophonie, the capital's new council of elders hold its first session. More about these and other stories in our "Week in Review."     

Հայաստանում տեղի ունեցող փոփոխությունների համատեքստում հաճախ է քննարկվում նաև Հայ Առաքելական եկեղեցում փոփոխություններ իրականացնելու անհրաժեշտության հարցը։ Երիտասարդ սերնդի վերաբերմունքն այդ կառույցի հանդեպ, կրոնի նկատմամբ նրանց ունեցած հետաքրքրությունը, ինչպես նաև Հայ առաքելական եկեղեցու արդիականացման անհրաժեշտությունը քննարկում ենք արվեստաբան Արթուր Աթայանի, լրագրող Ժաննա Պողոսյանի և Արարատյան Հայրապետական թեմի տեղեկատվական բաժնի աշխատակից Հասմիկ Թամամյանի հետ։  

Հայաստանում տաքսի նստելը երբեք ձանձրալի չի լինում։Հաճախորդներն ու տաքսիների վարորդները պատմում են իրենց հետ պատահած պատմությունների մասին ու կիսվում ավելի լավ տաքսիների համակարգ ունենալու իրենց երազա նքներով։  

See All Podcasts

...
...
...
...
  • Introspective Armenia: Portraits of Memory

  • Dedicated to the 30th Anniversary of the Karabakh Movement
  • The 1988 Karabakh Movement brought about a period of intense and sweeping changes and the people of Armenia were leading the charge. Thirty years later, a new movement swept across Armenia - the Velvet Revolution. These are the memories and voices of the independence generation.

  • Ինտրոսպեկտիվ Հայաստան. Հիշողության դիմանկարներ

  • Նվիրվում է Ղարաբաղյան շարժման 30-ամյակին
  • 1988-ին սկասած Ղարաբաղյան Շարժումը ինտենսիվ և վիթխարի փոփոխությունների ժամանակաշրջան էր, որն առաջնորդում էր հայ ժողովուրդը: 30 տարի անց, մի նոր շարժում ծավալվեց Հայաստանով մեկ ՝ թավշյա հեղափոխությունը: Ներկայացնում ենք անկախության սերնդի հիշողություններն ու մտորումները: 

  • When we launched EVN Report on March 16, 2017 in Yerevan, our mission was to be the first reader-supported Armenian publication. But we had to prove to you, our reader, what we were made of. So, for the past year we have written extensively and critically about issues impacting our lives in Armenia and the Diaspora. Our goal was to elevate the conversation, to bring meaning and context to our own unique digital town square. We have also been a platform where the world can take a peek inside our complexities, hardships, accomplishments and victories. If you read something that meant something on EVN Report, then we are asking you to support us so that we maintain our independence and are accountable to you.

  • Please visit our Support Us page to learn more:https://www.evnreport.com/donate


All rights reserved by EVN Report
Developed by Gugas Team