politics

What Can Go Wrong: Internal and External Threats to the Armenian Revolution

In the first of a two-part series, Mikayel Zolyan looks as the internal threats facing Armenia’s new government following the Velvet Revolution - the continued resistance of the remains of the ancien régime and potential radicals within the revolutionary camp.

yerevan

Kond: A City Within a City

A tucked away city within a city, the district of Kond in Yerevan has a rich history and a promising future only if authorities undertake a large-scale restoration. What are the stories of Kond and what does the future hold for one of the oldest quarters in the country’s capital?

Armenia’s New Electoral Code: Part III

In this third part of our series on Electoral Code reforms in Armenia, Harout Manougian looks at the debate about quotas for women and ethnic minorities for the upcoming national elections.

politics

Autocratic Arrogance: Kocharyan’s Arrest, His Apologists and Accountability

Nerses Kopalyan examines and debunks the arguments that the arrest and detention of Armenia’s second President Robert Kocharyan is politically motivated and that the basis of the arrest lacks cogent and substantive legal foundations. Kocharyan has been charged with “overthrowing constitutional order” regarding the events of March 1, 2008 that left ten people dead.

EVN Youth Report  

Feminism Reinterpreted / Վերամեկնաբանված ֆեմինիզմ

Այն պահի մասին, երբ հստակ է դառնում, թե որտեղ է ավարտվում երազանքը և սկսվում ավանդական համոզմունքներին տեղի տալը, երբ խելացի ու նպատակասլաց լինելը քիչ է, պետք է առնվազն տղա ծնվել։ About the moment when it becomes clear where achieving your dream through hard work ends and paying dues to convention begins, when it is no longer enough to be smart and goal oriented, one has to also be born male.

Disregarded Health

In this piece about mental health issues, Gayane Ghazaryan presents an overall picture of what struggles young people with mental disorders face in Armenia. By piecing together her personal experience with OCD, the stories of three young people and expert opinion, she presents the main factors that hinder the improvement of people’s mental health.

Listening to Yerevan / Լսել Երևանը

Սիփանը չի տեսնում, նա Երևանը ճանաչում է ձայներով: Սիփանի հետ քայլել ենք Երևանի փողոցներով` լսելու քաղաքի ձայները, իջել ստորգետնյա քաղաք։ After years of letting his disability constrain him, Sipan has learned to adjust the city’s inconveniences to his condition. We walked with Sipan in the streets of the city, went to the metro to hear the sounds and feel Yerevan.

Despite the Censorship

A sharp departure from the confinements of Soviet era filmmakers where any production had to be commissioned by the state and would remain under strict supervision, a 2003 law on mass media, forbids censorship in the Republic of Armenia. But in post-Soviet Armenia censorship has time and again found ways of meddling with cinema.

EVN: A space for critical discourse and new narratives.

In this segment of EVN Report's "The Week in Review:" Armenia's second President Robert Kocharian is released from custody, his press conference the following day is disrupted by activists; he later gives an exclusive interview to Yerkir Media. LGBT activists are attacked in a village in southern Armenia, two of them are hospitalized. A new Secretary General for the Collective Security Treaty Organization to be appointed after charges are brought against Yuri Khachaturov in relation to the bloody events of March 1, 2008 and more.

Following the Velvet Revolution in Armenia, expectations for fundamental reforms have been very high. How has Nikol Pashinyan's administration fared during the first 100 days? EVN Report's Maria Titizian sits down with researcher, lecturer and activist Hamazasp Danielyan.

From a chance encounter with an Armenia priest in Boston to a lifelong friendship and connection to Armenia, photographer Winslow Martin has been a witness to some of the most iconic moments in modern Armenian history. From Catholicos Karekin the First’s last days to the release of the hostages from the National Assembly in 1999, Armenia has “grabbed” him  and now he is back to witness the positivity in action. 

See All Podcasts

Introspective Armenia: Portraits of Memory

Dedicated to the 30th Anniversary of the Karabakh Movement

The 1988 Karabakh Movement brought about a period of intense and sweeping changes and the people of Armenia were leading the charge. Thirty years later, a new movement swept across Armenia - the Velvet Revolution. These are the memories and voices of the independence generation.

Ինտրոսպեկտիվ Հայաստան. Հիշողության դիմանկարներ

Նվիրվում է Ղարաբաղյան շարժման 30-ամյակին

1988-ին սկասած Ղարաբաղյան Շարժումը ինտենսիվ և վիթխարի փոփոխությունների ժամանակաշրջան էր, որն առաջնորդում էր հայ ժողովուրդը: 30 տարի անց, մի նոր շարժում ծավալվեց Հայաստանով մեկ ՝ թավշյա հեղափոխությունը: Ներկայացնում ենք անկախության սերնդի հիշողություններն ու մտորումները: 

When we launched EVN Report on March 16, 2017 in Yerevan, our mission was to be the first reader-supported Armenian publication. But we had to prove to you, our reader, what we were made of. So, for the past year we have written extensively and critically about issues impacting our lives in Armenia and the Diaspora. Our goal was to elevate the conversation, to bring meaning and context to our own unique digital town square. We have also been a platform where the world can take a peek inside our complexities, hardships, accomplishments and victories. If you read something that meant something on EVN Report, then we are asking you to support us so that we maintain our independence and are accountable to you.

Please visit our Support Us page to learn more:https://www.evnreport.com/donate


All rights reserved by EVN Report
Developed by Gugas Team